Hướng dẫn sử dụng thiết bị iBeacon

Hướng dẫn sử dụng thiết bị iBeacons

Các bạn vui lòng tìm hiểu thêm công nghệ iBeacon là gì, iBeacon hoạt động như thế nào, các đặc tính của iBeacon, ... với các tài liệu tổng hợp ở link này, trước khi đi vào cấu hình các thông số cho thiết bị iBeacons.

Hình ảnh thiết bị và màu sắc thiết bị iBeacon
Thiết bị iBeacon màu đen

Thiết bị iBeacon màu trắng
Yêu cầu để có thể cấu hình thiết bị iBeacons:
+ Có thiết bị iOS 7 với Bluetooth 4.0 hỗ trợ trên thiết bị.
+ Tải phầm mềm LightBlue từ Apple App store và hướng dẫn sử dụng ở đây

Vào ứng dụng LightBlue, ứng dụng sẽ tự động liệt kê thiết bị BLE 4.0, trong đó bao gồm thiết bị iBeacon
Click vào biểu tượng thiết bị mới tìm thấy bạn sẽ có một số thông tin như hình sau:
+ Thông số System ID biểu diễn cho MAC address của thiết bị
+ Thông số Battery Level biểu diễn mức năng lượng còn lại của Pin trong thiết bị theo %, (3V-100%), nếu (<2V: 0%)
 + Tiếp theo là các thông số UUID, Major, Minor và Measured Power (nếu bạn chưa biết ý nghĩa tìm hiểu thêm ở đây)


Hình 1

Tiếp theo, Cách đăng nhập Password và tiến hành hiệu chỉnh hệ thống
Chú ý: Thiết bị iBeacon yêu cầu đăng nhập trước khi tiến hành bất kỳ hiệu chỉnh nào
Password mặc định (để có password vui lòng liên hệ ibeacon.vn@gmail.com )
Bây giờ chúng ta giả định pass là 121212 (password này không hoạt động với thiết bị thật, chỉ dùng để hướng dẫn thôi)

Đầu tiên bạn vô "Characteristic 7" tưng ứng "password" như hình 1. Click "Write New Value" như hình 2 dưới đây, điền password mặc định vô (AA121212), trong đó AA là prefix cho password, để kích hoạt chế độ cấu hình (tức loại bỏ chế độ bảo vệ dữ liệu cấu hình), bây giờ có thể truy suất đọc các dữ liệu và thay đổi bộ tham số (tất cả ở hình 1).

Để thay đổi password mặc định từ 121212 sang 123456, sau khi kích hoạt chế độ cấu hình.
Bạn "Write new value" với giá trị AC123456 (AC là prefix bắt buộc) để thay đổi password như hình 2 bên tay phải. (Password từ 6-20 ký tự)

Hình 2

Tiếp theo, ví dụ chúng ta muốn thay đổi tham số UUID, bạn làm theo hình 3, với số UUID mà bạn muốn gán cho thiết bị iBeacon.
Cách thay đổi cũng tương tự cho các tham số khác như Major, Minor, ... (bộ thông số trong hình 1)Chú ý đặc biệt:
1) Tham số Transmit Power (giá trị mặc định là 02)
     "00" công suất truyền TX sẽ là -23bd
     "01" công suất truyền TX sẽ là -6bd
     "02" công suất truyền TX sẽ là 0 bd (mặc định)
Không nên thay đổi tham số Transmit Power, nếu bạn thay đổi sang 00, bạn có thể truyền được ở khoảng cách xa hơn tới 100m, nhưng thời gian sử dụng với Pin của bạn sẽ giảm xuống nhanh chóng.

2) Tham số Broadcast frequency
Giá trị nhập từ 01 -> 64, tương ứng là từ 0.1 second tới 10 second, giá trị mặc định là 0x0A (tức là 1 second/ 1 giây). Đây là tham số cấu hình tần xuất truyền của thiết bị.
Bạn không nên thay đổi tham số này nều thật sự không cần thiết, khi bạn tăng tần xuất truyền nghĩa là ảnh hưởng tới thời gian sử dụng Pin của thiết bị.

3) Tham số Reset factory 
Vui lòng liên hệ iBeacon.vn@gmail.com


Cách kiểm tra thiết bị iBeacon với các App có sẵn trên Apple store and Google Store
Tải ứng dụng Locate beacon từ Radius Network về kiểm tra
https://itunes.apple.com/us/app/locate-beacon/id738709014?mt=8


Kiểm tra thêm các video thử nghiệm của chúng tôi trên thiết bị iOS7 và thiết bị Android 4.3 ở đây:

https://www.youtube.com/watch?v=795iAGkxgSU
https://www.youtube.com/watch?v=mmpm0bJz5zc


@CongNgheiBeacons.Com
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.